Logo og navgiasjon

Om koret

Korets visjon: Vi skal utfordre og begeistre! 

 

Reppe blandakors koreventyr startet da 10 ungdommer med 

pågangsmot og tæl, og et sterkt ønske om å synge møttes på 

"Taterflata" på Ranheim den 12. juni 1944, som også ble 

stiftelsesdatoen for koret. Oppstarten for koret var preget av krigstider 

der nasjonalistiske sanger sto på repertoaret. Bjørn Nilsen stilte velvillig 

opp som korets første dirigent, og den første formannen var Asbjørn 

Eriksen.

 

Den 1. jan 1947 holdt koret sin første konsert i Ranheim kirke med 

115 personer tilstede.

 

På Reppe fikk koret etterhvert tilgang til en tomt fra en entusiastisk grunneier,

og Fykenborg forsamlingshus ble bygd på dugnad av Reppe sportsklubb og

Reppe blandakor, bygget stod ferdig i januar 1956. Koret er aktiv medeier

av forsamlingshuset som den dag i dag brukes til korets ukentlige øvinger,

konserter og diverse arrangementer.

 

Gjennom årenes løp har koret deltatt på sangerstevner, jevnlige konsertaktiviteter

av ulike slag, regionale, landsdekkende og internasjonale korkonkurranser. Ikke minst

er koret kjent for egne oppsetninger av musikkspill og kabaréter.  

 

I dag består koret av omlag 60 medlemmer, og dagens dirigent, Bjørn Sigurd

Skjelbred, har utført jobben med stor innlevelse og entusiasme siden 1997. 

 

I korantiden har vi hatt noen få fysiske øvelser og mange digitale. Vi jobber mot ny Cabarèt som får premiere i våren 2022. 

Koret øver på Fykenborg forsamlingshus hver tirsdag fra kl. 1930 - 2200.